Üretim Yönetimi Genel Özellikler

Üretim yönetimi, satış ve satın alma yönetimiyle entegre çalışmalı, alınan siparişlerin üretim emrinin verilmesi, üretim için gerekli hammadde ve yarı mamullerin tedarik ve üretim süreçlerinin takibi ve üretim süreci sonunda mamulün depoya veya müşteriye sevki sistem üzerinden sorunsuzca takip edilebilmelidir.

Dia, aralarında metal, tarım-hayvancılık, cam, plastik, kimya, gıda ve tekstil gibi birçok farklı sektörde üretim yapan şirketler tarafından verimli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır.

Gelişmiş üretim yönetiminde oluşturulan reçetelerde, üretime giren hammaddeler, çıkan mamul ve yarı mamuller, fireler formüllerle takip edilebilir. Sipariş entegrasyonundan gelen en-boy gibi bilgiler, sipariş satırlarında girilen stok 5 boyut ve dinamik alanlar yardımıyla üretim emrine aktarılabilir. Üretim reçetesinde malzemelerin kullanımı şarta bağlanabilir ve rota tanımlarıyla hammaddelerin üretim operasyonuna giriş sıralamaları düzenlenebilir.

Üretim emrine bağlı olarak seçilen reçeteye göre hangi iş istasyonunda hangi operasyon uygulanacak, alt iş emirleriyle otomatik olarak tanımlanabilir.

Ürün reçetelerinde, yarı mamullerin alt reçeteleri de oluşturularak, ürün ağacı otomatik olarak hazırlanır ve üretim sırasında ana reçeteye bağlı yarı mamul üretim emirleri otomatik olarak oluşturulur.

Sipariş entegrasyonu sayesinde, müşteri siparişinden direk üretim emri oluşturulabilir, sipariş listesinden üretimin anlık durum takibi yapılabilir. Üretim operatörü de, üretilen ürünün hangi müşteri için üretildiğini görebilir.

Maliyet analizleri, üretim reçetesi, iş emri ve üretim emri bazında yapılabilir, ayrıca amortisman, elektrik, gaz, vb gibi çeşitli maliyet unsurları da ilave edilerek maliyet hesaplaması yapılabilir.

İlaveten, Dia gelişmiş üretim yönetiminde, seri-lotlu ürün izleme, kalite kontrol takibi, üretim planlama-gerçekleşme ve 5 boyut destekli üretim süreci takibi yapılabilir.